Kinh nghiệm du lịch tự túc Myanmar 7 ngày (2015)

I. HƯỚNG DẪN ĐỌC BÀI NÀY Đây là kinh nghiệm của tháng 10 / 2015 nhé. Nếu số người và phong cách đi của bạn khác của mình thì chưa chắc đây đã là kinh nghiệm tốt. Nhóm mình: Số người: 4. Style: đi bụi, có thể bỏ bữa trưa khá nhiều, ưu tiên thăm quan... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑