Kinh nghiệm du lịch tự túc Campuchia (du lịch bụi)

Chia sẻ 1 số kinh nghiệm đi Campuchia nhé :x. Chúc mọi người có 1 Cam trip thú vị 😡 😡 Thời gian đi: đầu tháng 7/2010 Số lượng: 8 người: 4 nam 4 nữ Kiểu đi: Tự túc. Chi phí (ko tính chi phí Hà Nội - Sài Gòn) khoảng 2 triệu 8. Phương tiện... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑