Vượt sướng đi bắt cá ở Cù Lao Câu – Kinh nghiệm mới nhất 2018

Cù Lao Câu (hay Hòn Cau, Hòn Câu) là một hòn đảo khá nhỏ và cực kì hoang sơ nằm ở Tuy Phong, Bình Thuận. Bảo hoang sơ vì trên đảo chỉ có khoảng hơn 20 người gồm  1 đồn biên phòng, 1 khu bảo tồn biển Hòn Cau và 2 cái quán ăn lợp... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑