Kinh nghiệm xin visa Schengen châu Âu dạng du lịch tự túc qua đại sứ quán Pháp

Lại chuẩn bị đến mùa đi du lịch châu Âu, nhiều anh em vào hỏi quá nên mình viết tạm một bài để chia sẻ kinh nghiệm mình xin visa Schengen như thế nào (update tháng 3/2018). Lưu ý bài này chỉ nói về diện đi du lịch tự túc. 1. NÊN XIN ĐẠI SỨ... Continue Reading →

Kinh nghiệm du lịch tự túc Myanmar 7 ngày (2015)

I. HƯỚNG DẪN ĐỌC BÀI NÀY Đây là kinh nghiệm của tháng 10 / 2015 nhé. Nếu số người và phong cách đi của bạn khác của mình thì chưa chắc đây đã là kinh nghiệm tốt. Nhóm mình: Số người: 4. Style: đi bụi, có thể bỏ bữa trưa khá nhiều, ưu tiên thăm quan... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑