RSS

Một số bài hát dễ thương

17 Jun

Tớ xin lỗi – biểu diễn bằng ngôn ngữ dành cho người khiếm thính.
Biểu diễn: Hoàng Nhu
Sáng tác và giọng ca: Dư Mai Phương

Tạm thế đã 😡

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 17, 2011 in Linh Tinh

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s